Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
11.března 2022
Vážení zákonní zástupci,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.


Pěkný den i víkend
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————————————
31.12.2021
Dobrý den, vážení zákonní zástupci,
jistě slýcháte dnes a denně ve sdělovacích prostředcím o změnách, které nás čekají hned na prahu nového roku. Tyto změny se týkají hlavně testování žáků a postupu při zjištění pozitivního antigenního testu. Největší změnou pro nás všechny je asi to, že se budou testovat VŠICHNI žáci. Teda očkovaní, neočkovaní i ti, kteří prodělali nemoc Covid 19 a od 3. do 16. ledna se budeme testovat 2x týdně. Pro lepší přehlednost vám posílám v příloze tabulku MŠMT.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásný a veselý poslední den roku 2021 a hlavně zdraví a optimismus do nového roku 2022. Vstupme do něj všichni tou správnou nohou.:-)

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.


28.10.2021

Vážení zákonní zástupci,
dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude ve dnech 1. a 8. 11. 2021 probíhat další screeningové testování žáků na naší škole.
Testovat se budou žáci vždy první vyučovací hodinu nebo neprodleně po příchodu do školy, to v případě, že se žák dostaví na vyučování později.
    Testování nemusí podstoupit žáci s ukončeným očkováním ( 14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění Covid-19 (180 dní)
nebo po předložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.
    Zákonní zástupci mají právo toto testování odmítnout. Tito žáci pak budou povinni po celou dobu vyučování nosit roušku či respirátor, nebudou moci zpívat 
a v hodinách TV cvičit.
     Nadále jsou všichni žáci povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst (roušku, respirátor). Dohlédněte prosím, aby měly děti s sebou v aktovce náhradní roušku (respirátor).
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.
Děkujeme za pochopení

————————————————————————————————————————-

20.10.2021

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k lavinovému šíření Covid pozitivních osob na Základní škole v Markvartovicích jsem se rozhodla, po konzultaci se zřizovatelem školy a všemi pedagogickými pracovníky, udělit na dny 25. a 26. října 2021 ředitelské volno. V tyto dny samozřejmě nebude probíhat distanční výuka.
Pokud by zákonní zástupci žáků 1. nebo 5. třídy (ostatní jsou v karanténě) měli problém během ředitelského volna s umístěním dětí, napište, a my pro vaše děti zajistíme provoz školní družiny.
Chtěla bych vás poprosit, abyste nejen v tyto dny, ale i během celých podzimních prázdnin dodržovali karanténu a zbytečně tak nevystavovali své děti ani sebe nebezpečí dalšího šíření nemoci Covid 19. Snad se nám tak podaří vrátit po prázdninách všechny žáky zpět do školních lavic.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všech pěkné podzimní prázdniny.

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————————————————————————-

15.10.2021

Vážení zákonní zástupci,

S politováním vám musíme oznámit, že na naší škole jsou osoby pozitivní na Covid – 19.

Dle nařízení KHS Opava je jedna třída a jedno oddělení ŠD (pro žáky 3., 4. a 5. tř.) v nařízené karanténě (do 28. října 2021).

O dalších krocích či změnách vás budeme informovat.

Daná situace nás velmi mrzí.

Přesto vám přejeme klidné podzimní dny.

Mgr. Šárka Kubišová, řed.

Od pondělka bude  probíhat distanční způsob výuky a to až do konce nařízené karantény (do 28. října 2021). Kontaktujte, prosím, vašeho dětského lékaře a zaregistrujte se na PCR – testy. Tyto informace vám sdělujeme na základě pokynů KHS Opava. O dalších krocích či změnách vás budeme informovat.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Případnou absenci, prosím, omluvte u třídního učitele. Rozvrh hodin najdete na škole on-line. V případě potřeby  je možné  po domluvě s třídním učitelem zapůjčení tabletů nebo notebooků.

Obědy si můžete vyzvednout denně v naší školní výdejně od 11.15 do 13.00 hod. do jídlonosičů.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy nebo na třídního učitele.

Daná situace nás velmi mrzí, přesto vám přejeme klidné podzimní dny.

Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————-

13.9.2021

Od pondělí 13.9.2021 se žáci ve škole netestují (s vyjímkou návštěvy Prahy, Ostravy, …), zůstává povinnost nošení roušek ve společných prostorách.


26.8.2021

Testování žáků proběhne 1. září, 6. září a 9. září 2021 (dle pokynů MŠMT). Žáci, kteří prodělali COVID 19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní, nebo žáci, kteří jsou očkováni, od druhého očkování uběhlo 14 dní a doloží potřebné dokumenty, nemusí testování podstoupit.

Zákonný zástupce má právo testování svého dítěte odmítnout, žák pak bude povinen po dobu testování (od 1. do 9. září) nosit ochranný prostředek nosu a úst, nebude mu dovoleno zpívat a ve vnitřních prostorách cvičit.

Ostatní žáci budou nosit ochranu úst a nosu (roušku či respirátor) pouze ve společných prostorách školy.

———————————————————

8.6.2021
Ode dneška, t.j. 8. června 2021 nemusí žáci během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici.
O přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy zůstává režim stejný jako doposud (tedy v roušce).

Tělesná výchova se učí nově bez omezení.

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

———————————————————————————–
13.5.2021
Od pondělí 17.5.2021 nastupují do školy všichni žáci na 8:00 hod.
Školní družina bude mít již také obvyklý provoz. Všichni se na Vás těšíme !
—————————————————————————————————————-
11.5.2021
Vážení rodiče!
Konečně pro Vás máme potěšitelnou zprávu:
Od pondělka nastupují naši žáci do škol bez rotací, tedy všichni na prezenční studium. Testovat se budou 1x týdně, vždy v pondělí.
Do škol budou docházet:
1. tř. a 3. tř. 7.50 hod.
2. tř. a 5. tř. 7.40 hod.
4. tř.            7.30 hod.

Přejeme vám pěkné jarní dny

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

———————————————————————
30.4.2021
Vážení rodiče,
na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Vás informuji, že s účiností od 03.05.2021 bude probíhat testování žáků pouze 1 x týdně, a to vždy v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
————————————————————————————————————————————————————-
9.4.2021
⇒děti, které prodělaly COVID-19, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře nebo KHS (90 dní od data pozitivního testu)
⇒děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze sobotního rána), jsou též bez testu
V případě, že pro rodiče je z jakýchkoliv důvodů (časové hledisko při příchodu do MŠ či ZŠ, účast zdravotníka, apod.) přijatelnější využít možnosti doložení negativního výsledku testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší než 48 hodin, nabízíme Vám základní odkazy na poskytovatele těchto služeb v rámci města Ostravy (testování je bezplatné):
Zubní ordinace v Ludgeřovicích – tel: 595 052 342
nebo
—————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————-
24.2.2021

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí, že žáci základní školy musí ve všech prostorách školy nosit:

zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek , který brání šíření kapének. 

Látkové roušky nejsou od 01.03.2021 vyhovující.

Prosím, vybavte své děti do školy také náhradní chirurgickou rouškou .  
V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

Pěkný den

Mgr. Šárka Kubišová, řed.
———————————————————————————————————————————
14.2.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.
Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.:
-provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole:
s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

– provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,

Pěkný večer
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

————————————————————————————————————————————–

12.2.2021

Vážení rodiče, 

ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15.02.2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. I nadále proto pokračuje minimálně do 19. února povinná distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá povinná prezenční výuka. 

Pěkný den

Mgr. Šárka Kubišová, řed.
—————————————————————————————————————————————————————–
28.1.2021

Vážení rodiče, 

na základě vydaného opatření MŠMT pokračuje minimálně do 5. února povinná distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá povinná prezenční výuka. Zřejmě během jarních prázdnin (8.-12.2) Vás budeme informovat o případných změnách.

Pěkný den

Mgr. Šárka Kubišová, řed.
——————————————————————————————————————————————————————
22.1.2021

Vážení rodiče, 

na základě vydaného opatření MŠMT pokračuje minimálně do 28. ledna povinná distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá povinná prezenční výuka. O dalších informacích Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailů a systému ŠkolaOnLine, kde najdete ve čtvrtek 28.1.2021 hodnocení svých dětí za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

Pěkný den

Mgr. Šárka Kubišová, řed.
——————————————————————————————————————————————————————-
8.1.2021

Vážení rodiče, 

na základě vydaného opatření MŠMT pokračuje minimálně do 22. ledna povinná distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá povinná prezenční výuka. Na škole on line najdete rozvrh hodin pro danou třídu. 

Školní družina v provozu pro žáky 1. – 2. ročníků bez omezení.

Strava

Pokud chcete, aby se Vaše dítě stravovalo v naší školní jídelně, přihlaste ho ke stravě  prostřednictvím internetového objednávání www.strava.cz. Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Žák si může oběd sníst přímo ve školní jídelně, případně si ho  vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Obojí ve stanoveném čase od 11:30 do 13:00 hod. Žákovi (zákonnému zástupci), který oběd vyzvedává, případně ho přijde sníst do jídelny, nesmí být udělena izolace ani karanténa. Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení.

 V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

Pěkný den

Mgr. Šárka Kubišová, řed.
—————————————————————————————————————————————————————–
30.12.2020

Vážení rodiče,
na základě vydaného opatření MŠMT s platností od 4.ledna 2021 se obnovuje povinná distanční výuka pro žáky 3. – 5.ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude probíhat povinná prezenční výuka.

Na škole on line již najdete rozvrh hodin od 04.- do 08.01.2021. V pondělí 04.01.2021  od 7.30 do 10.00 hodin si  zákonní zástupci  žáků mohou zapůjčit ve škole notebooky nebo tablety oproti smlouvě. Pokud Vám nevyhovuje termín, spojte se, prosím, telefonicky s ředitelkou školy (723287464)

Informace k výuce:
1. + 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu
Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu.
Tělesná výchova bude nahrazena jiným předmětem nebo aktivitou.

3. – 5. ročníky – distanční výuka dle platného rozvrhu, který najdete na skole on line.

Pravidla pro distanční výuku s aplikací Microsoft Teams

  • žák je povinen se aktivně účastnit hodin distanční výuky
  • žák je vždy připojen včetně mikrofonu a kamery, pokud je to nemožné konzultujte prosím předem s třídním učitelem
  • vyučující si žáky k výuce pozve přes pozvánku v kalendáři

Školní družina v provozu pro žáky 1. – 2. ročníků bez omezení.

Strava:
Pokud chcete, aby se Vaše dítě od 04.01.2021 stravovalo v naší školní jídelně, přihlaste ho prostřednictvím internetového objednávání www.strava.cz,  ke stravě nejpozději do středy 30.12.2020 do 11:00 hod. Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Žák si může oběd sníst přímo ve školní jídelně, případně si ho  vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Obojí ve stanoveném čase od 11:30 do 13:30 hod.   Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.


Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————————————————————————————-

15.12.2020
Vážení rodiče,
jistě jste už informováni z médií, ale aby to bylo oficiální:
Vyučování Vašich dětí bude ukončeno 18. prosince 2020. Vláda prodloužila vánoční prázdniny z důvodu pandemie Kovid 19 od 21. 12. do 3. ledna 2021.
Na dny 21. a 22. prosince Vám náleží ošetřovné.

18. 12. se budeme učit 2 vyučovací hodiny, žáci si přinesou hrníček a cukroví na svačinku, čaj dostanou od nás a pak bude následovat vánoční posezení.


Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

29.11.2020

Organizace příchodů  žáků od 30. listopadu:

7.40 – 7,45             5. třída

7,50 – 8,00      1. a 4. třída

8,00 – 8,10     2. a 3. třída

22.11.2020
Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:
Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol,

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Doporučuje se organizovat příchod a odchod
žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých
tříd.
Pokud není z organizačních (personálních) důvodů
možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací
oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví
ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu
trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity
skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
u kterých může být přítomen zákonný zástupce
žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním
způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny
a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost

alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor
školy je obecně možný jen v důvodných případech
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk
s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například
zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních
komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci
školského poradenského zařízení, krajské hygienické
stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné
služby.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně
plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li
to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny
ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv
ve školním klubu).
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém
vzduchu podle možností školy.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách,
a to i mimo areál školy. Končí činnost škol a školských zařízení určených podle
usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných
profesí).


Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

2.11.2020

Žádost o ošetřovné z důvodů uzavření škol naleznete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

1.11.2020

Vážení zákonní zástupci,
vím, že jsme Vás již v minulém týdnu informovali o organizaci vzdělávání, dnes bych Vás chtěla seznámit s vyjádřením, které jsem dostala z MŠMT, tedy oficiální stanovisko O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.
Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.


Přeji Vám pěkný den a pokud budete mít nějaká přání, dotazy neváhejte se na mne obrátit
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

30.10.2020

Vážení zákonní zástupci!

Jistě už víte, že nás vláda zatím do školy nepustí a my budeme dále pokračovat v distanční výuce. Nový rozvrh hodin máte na škole online. Přidali jsme žákům hodiny prvouky, vlastivědy, přírodovědy a trošku čtení, abychom nezameškali moc ani v těchto předmětech.

Co se týče výdeje obědů, všichni žáci jsou i nadále po dobu distanční výuky odhlášení z obědů. V případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě během distanční výuky od pondělí 2.listopadu stravovalo, prosím přihlaste ho individuálně na www.strava.cz, případně přes mobilní aplikaci Strava a to do pátku 30.října do 12.00 hod.. Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Žák si může oběd sníst přímo ve školní jídelně,  případně si ho  vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Obojí ve stanoveném čase od 11:30 do 13:30 hod.

Žáku(zákonnému zástupci), který oběd vyzvedává, případně ho přijde sníst do jídelny, nesmí být udělena izolace ani karanténa.

13.10.2020

Vážení rodiče.

Vláda omezuje s účinností  od 14. října 2020 do 2. listopadu 2020 provoz základních škol ( i 1. stupně ZŠ) podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci, kteří nedisponují výpočetní technikou potřebnou k distančnímu vzdělávání, si tuto mohou ve škole vyzvednout dnes v úterý do 14.00 hod, popř. zítra, tj. ve středu od 8.00 do 14.00 hod. V této době si můžete také vyzvednout  Žádost o ošetřovné vašeho dítěte, které se tentokrát vydává zákonným zástupcům žáků do 10-ti let.

Distanční výuku zahájíme ve čtvrtek 15. října, na zítřek dostali žáci práci. Učitelé budou vyučovat ve škole, takže budou k zastižení denně od 11.00 do 13.30 hod.

O rozvrhu hodin distanční výuky vás budeme informovat během zítřejšího dopoledne.

Prosím, sledujte své e-maily, facebook nebo webové stránky školy.

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————————————

 2.10.2020

Vážení rodiče,

v důsledku vydaných mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu od 5.října 2020 bude na naší škole probíhat výuka jako doposud,

výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu, tělesná výchova bude probíhat bez omezení.

Dále s ohledem na vydaná krizová opatření ruším s platností od 05.10.2020 školní kroužky. Kroužky začnou po ukončení nouzového stavu dle pokynů MŠMT. 

Od pondělí 12.10.2020 je uzavřena tělocvična z důvodů mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví do 25.10.2020 (včetně).

Školní družina a školní jídelna v provozu bez omezení.
Předpokládáme, že výše přijatá opatřeni budou platná do 25.10.2020 (včetně).

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close