Nouzový stav – aktualizace

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
22.11.2020
Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:
Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol,

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Doporučuje se organizovat příchod a odchod
žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých
tříd.
Pokud není z organizačních (personálních) důvodů
možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací
oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví
ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu
trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity
skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
u kterých může být přítomen zákonný zástupce
žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním
způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny
a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost

alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor
školy je obecně možný jen v důvodných případech
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk
s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například
zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních
komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci
školského poradenského zařízení, krajské hygienické
stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné
služby.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně
plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li
to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny
ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv
ve školním klubu).
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém
vzduchu podle možností školy.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách,
a to i mimo areál školy.                                                                                                                                                                                                                            Končí činnost škol a školských zařízení určených podle
usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných
profesí).


Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

2.11.2020

Žádost o ošetřovné z důvodů uzavření škol naleznete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

1.11.2020

Vážení zákonní zástupci,
vím, že jsme Vás již v minulém týdnu informovali o organizaci vzdělávání, dnes bych Vás chtěla seznámit s vyjádřením, které jsem dostala z MŠMT, tedy oficiální stanovisko O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat. Není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.
U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.
Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.


Přeji Vám pěkný den a pokud budete mít nějaká přání, dotazy neváhejte se na mne obrátit
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

30.10.2020

Vážení zákonní zástupci!

Jistě už víte, že nás vláda zatím do školy nepustí a my budeme dále pokračovat v distanční výuce. Nový rozvrh hodin máte na škole online. Přidali jsme žákům hodiny prvouky, vlastivědy, přírodovědy a trošku čtení, abychom nezameškali moc ani v těchto předmětech.

Co se týče výdeje obědů, všichni žáci jsou i nadále po dobu distanční výuky odhlášení z obědů. V případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě během distanční výuky od pondělí 2.listopadu stravovalo, prosím přihlaste ho individuálně na www.strava.cz, případně přes mobilní aplikaci Strava a to do pátku 30.října do 12.00 hod.. Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Žák si může oběd sníst přímo ve školní jídelně,  případně si ho  vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Obojí ve stanoveném čase od 11:30 do 13:30 hod.

Žáku(zákonnému zástupci), který oběd vyzvedává, případně ho přijde sníst do jídelny, nesmí být udělena izolace ani karanténa.

13.10.2020

Vážení rodiče.

Vláda omezuje s účinností  od 14. října 2020 do 2. listopadu 2020 provoz základních škol ( i 1. stupně ZŠ) podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci, kteří nedisponují výpočetní technikou potřebnou k distančnímu vzdělávání, si tuto mohou ve škole vyzvednout dnes v úterý do 14.00 hod, popř. zítra, tj. ve středu od 8.00 do 14.00 hod. V této době si můžete také vyzvednout  Žádost o ošetřovné vašeho dítěte, které se tentokrát vydává zákonným zástupcům žáků do 10-ti let.

Distanční výuku zahájíme ve čtvrtek 15. října, na zítřek dostali žáci práci. Učitelé budou vyučovat ve škole, takže budou k zastižení denně od 11.00 do 13.30 hod.

O rozvrhu hodin distanční výuky vás budeme informovat během zítřejšího dopoledne.

Prosím, sledujte své e-maily, facebook nebo webové stránky školy.

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

——————————————————————————————————————

 2.10.2020

Vážení rodiče,

v důsledku vydaných mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu od 5.října 2020 bude na naší škole probíhat výuka jako doposud,

výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu, tělesná výchova bude probíhat bez omezení.

Dále s ohledem na vydaná krizová opatření ruším s platností od 05.10.2020 školní kroužky. Kroužky začnou po ukončení nouzového stavu dle pokynů MŠMT. 

Od pondělí 12.10.2020 je uzavřena tělocvična z důvodů mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví do 25.10.2020 (včetně).

Školní družina a školní jídelna v provozu bez omezení.
Předpokládáme, že výše přijatá opatřeni budou platná do 25.10.2020 (včetně).

Pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close