Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rozpočet

 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost v Kč
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024
Rok Hlavní činnost Doplňková činnost Evropská unie CELKEM
Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy z toho zřizovatel Náklady Výsledek hospodaření
Název a IČ příspěvkové organizace: Základní škola Markvartovice, okres Opava, příspěvková organizace, 70989273
2023 13 960 828 3 800 000 13 960 828 0 90 000 80 000 10 000 175 000 175 000 0 14 225 828 3 800 000 14 215 828 10 000
2024 14 500 000 4 000 000 14 500 000 0 90 000 80000 10 000 175 000 175 000 0 14 765 000 4 000 000 14 755 000 10 000
Podrobnější rozpis je k nahlédnutí v ZŠ Markvartovice, příspěvková organizace.
Mgr. Šárka Kubišová
Základní škola Markvartovice – rozpočet pro rok 2021
Účet Položka Popis Rozpočet 2021
501 300 5133 Léky, zdrav.materál               1 500,00
501 300 5135 Učební a školní pomůcky, učebnice                        –
501 300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk          50 000,00
501 300 5137 DDHM 1 000 – 3 000,-           20 000,00
558 300 5137 DDHM 3000 – 40000,-          213 000,00
501 300 5139 Ostatní materiál          120 000,00
    501   XX Celkem         404 500,00
502 300 5151 Voda            65 000,00
502 301 5152 Teplo         220 000,00
502 302 5154 SME         100 000,00
 502   XX Celkem         385 000,00
511 300 5171 Opravy a údržba         500 700,00
    511 XX Celkem         500 700,00
512 300 5173 Cestovní náhrady              7 000,00
512 XX Celkem              7 000,00
513 300 5175 Náklady na reprezentaci                        –
513 XX Celkem                        –
518 300 5161 Služby pošty              2 500,00
518 300 5162 Telef. poplatky           30 000,00
518 300 5166 Konzultace a poradenství                        –
518 300 5163 Poplatky peněžních ústavů              6 500,00
518 300 5167 Školení, Akce DVPP a MŠMT           20 000,00
518 300 5168 Zpracování dat          130 000,00
518 300 5172 DNHM program. vybavení                        –
518 300 5169 Strava dětí          170 000,00
518 300 5169 Přeprava obědů                        –
518 300 5169 Odvoz odpadu a jeho likvidace            10 000,00
518 300 5164 Plavání žáků           60 000,00
518 300 5169 Ostatní služby         400 000,00
 518   XX Celkem         829 000,00
524 300 5031 Sociál. pojištění -čerpání fondu odměn                        –
524 310 5032 Zdrav. pojištění-čerpání fondu odměn                        –
  524 XX Celkem                        –
525 300 5038 Ostatní pojistné – kooperativa                 800,00
   525 XX Celkem                 800,00
527 300 5342 Převody FKSP                        –
527 310 5169 Zdravotní prohlídky zaměstnanců              2 000,00
527 311 5132 Ochranné pomůcky              5 000,00
   527 XX Celkem              7 000,00
528 310 5180 Stravné zaměstnanci            70 000,00
 528   XX Celkem            70 000,00
549 300 5909 Pojištění majetku            12 000,00
549 300 5179 Korunové vyrovnání                        –
549 300 5128 Spoluúčast na pojistce              2 000,00
549  XX Celkem            14 000,00
551 300 7551 Odpisy           40 000,00
 551   XX Celkem           40 000,00
Náklady celkem      2 258 000,00
Základní škola Markvartovice – rozpočet pro rok 2022
Účet Položka Popis Rozpočet 2022
501 300 5133 Léky, zdrav.materál              2 000,00
501 300 5135 Učební a školní pomůcky, učebnice                        –
501 300 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk           70 000,00
501 300 5137 DDHM 1 000 – 3 000,-           25 000,00
558 300 5137 DDHM 3000 – 40000,-         225 000,00
501 300 5139 Ostatní materiál         120 000,00
    501   XX Celkem         442 000,00
502 300 5151 Voda           20 000,00
502 301 5152 Teplo        800 000,00
502 302 5154 SME         200 000,00
 502   XX Celkem      1 020 000,00
511 300 5171 Opravy a údržba         500 000,00
 511   XX Celkem         500 000,00
512 300 5173 Cestovní náhrady              7 000,00
512 XX Celkem              7 000,00
513 300 5175 Náklady na reprezentaci                        –
513 XX Celkem                        –
518 300 5161 Služby pošty              2 500,00
518 300 5162 Telef. poplatky           40 000,00
518 300 5166 Konzultace a poradenství                        –
518 300 5163 Poplatky peněžních ústavů              6 500,00
518 300 5167 Školení, Akce DVPP a MŠMT           20 000,00
518 300 5168 Zpracování dat         150 000,00
518 300 5172 DNHM program. vybavení                        –
518 300 5169 Strava dětí         170 000,00
518 300 5169 Přeprava obědů                        –
518 300 5169 Odvoz odpadu a jeho likvidace            15 000,00
518 300 5164 Plavání žáků           80 000,00
518 300 5169 Ostatní služby        400 000,00
   518   XX Celkem         884 000,00
524 300 5031 Sociál. pojištění -čerpání fondu odměn                        –
524 310 5032 Zdrav. pojištění-čerpání fondu odměn                        –
 524   XX Celkem                        –
525 300 5038 Ostatní pojistné – kooperativa                 800,00
 525   XX Celkem                 800,00
527 300 5342 Převody FKSP                        –
527 310 5169 Zdravotní prohlídky zaměstnanců              2 000,00
527 311 5132 Ochranné pomůcky            10 000,00
 527   XX Celkem            12 000,00
528 310 5180 Stravné zaměstnanci           70 000,00
  528   XX Celkem           70 000,00
549 300 5909 Pojištění majetku            12 000,00
549 300 5179 Korunové vyrovnání                        –
549 300 5128 Spoluúčast na pojistce              2 000,00
549  XX Celkem            14 000,00
551 300 7551 Odpisy         160 000,00
 551   XX Celkem         160 000,00
Náklady celkem      3 109 800,00

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.