Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Výuka s interaktivní tabulí

Ve školním roce 2008/2009 byla v naší počítačové učebně, díky finanční pomoci našeho zřizovatele, nainstalována interaktivní tabule SMART Board s potřebným příslušenstvím.

Tuto tabuli mohou využívat všichni vyučující se všemi třídami. Zájem o tuto didaktickou techniku je v naší škole veliký. Všichni učitelé se v rámci školení seznámili s interaktivní tabulí a se všemi vytvořenými programy.

Žáci jsou nadšeni, práce s interaktivní tabulí je pro ně nejenom zábava, ale také možnost osvojit si právě probírané učivo hravou a zajímavou metodikou.

Zařazení počítačů již patří k neodmyslitelné součásti výuky na všech školách. Interaktivní tabule umožňuje zkombinovat počítač s frontální výukou. Vybízí žáky k přirozené aktivitě v hodinách a k možnosti být aktivním spolutvůrcem vyučování.

Na začátku školního roku 2009/2010 byla do kmenové třídy zakoupena nová interaktivní tabule, takže ji mohou žáci využívat celé dopolední vyučování. V tomto školním roce byly také instalovány další dvě interaktivní tabule a to do 1. a 3. třídy.

Interaktivní tabule – Z evropského dotačního programu EU – peníze školám byly ve školním roce 2011-2012 zakoupeny poslední 2 interaktivní tabule, takže dnes už slouží žákům ve všech třídách. Dětem pak mohou vyučující zpestřovat každý den výuku. Děti se učí rády a práce s tabulí je baví.

Interaktivní tabule již máme v každé třídě, takže pedagogové se připravují na každou hodinu, aby výuka pro děti byla co nejpoutavější, učivo se snaží podávat zábavnou formou nebo formou hry s obrázky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.