Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tělocvična

Základní škola pronajímá prostory tělocvičny pro veřejnost

–          ve všední dny od 16.00 hod, o víkendu po celý den.

Pronajímání tělocvičny má na starost : p. Zuzana Mertová  Tel. 604 831 437

 

Pronájem tělocvičny za 1 hodinu  je 250,- Kč 

 Nájemce uzavírá s pronajímatelem smlouvu, zde uvádím některá ujednání smlouvy:

 1. Příchod a odchod jsou zodpovědné osoby složek povinny nahlásit správci tělocvičny.
 2. Za bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných v tělocvičně a okolí odpovídá nájemce.
 3. Pro příchod a odchod do objektu školy je vyhrazen pouze boční vchod do tělocvičny.
 4. Jiné prostory školy než tělocvičnu, šatnu, sprchy a WC nelze užívat.
 5. Vedení školy trvá na tom, aby všichni cvičenci byli přezuti. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve sportovní obuvi.
 6. Chodba tělocvičny není místem k parkování kol.
 7. Po skončení cvičení je vedoucí zodpovědný za řádné ukotvení branek, zabezpečení oken všech používaných prostor před vloupáním (šatny, chodba, sprchy)
 8. Po použití sprchy je nutno zkontrolovat uzavření všech vodovodních kohoutků.
 9. Každou škodu způsobenou během cvičení, je třeba projednat se správcem, dohodnout se na způsobu nápravy.
 10. Během školního roku si vedení školy vyhrazuje právo na odvolání cvičení z provozních důvodů.
 11. V prostorách tělocvičny a přilehlých místnostech je zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit a používat jiné návykové látky.
 12. Cesta k tělocvičně vede přes pozemek Mateřské školy Markvartovice. Je zakázáno vstupovat na pozemek školky kromě cesty vedoucí ke vchodu do tělocvičny, používat nářadí, které slouží pouze dětem MŠ, kouřit zde, či požívat jakékoli omamné látky
 13. Pronájem se vztahuje na používání prostor tělocvičny, za vyčerpanou elektrickou energii, teplo, teplou a studenou vodu.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.