Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tělocvična

Od pondělí 17.5.2021 se do tělocvičny může, ale za splnění stejných podmínek, jako vstup do škol, k holiči a do restaurací.
1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a zároveň by ve skupině neměly být více než 2 osoby. Maximální počet osob je 10. Všechny přítomné osoby by však měly disponovat potvrzením o negativním testu, podstoupeném očkování, anebo prodělaném onemocnění. Potvrzením se však neprokazuje obsluze sportoviště, nýbrž případné kontrole, jedná se tedy především o zodpovědnost návštěvníků.

—————————————————————————

Základní škola pronajímá prostory tělocvičny pro veřejnost

–          ve všední dny od 16.00 hod, o víkendu po celý den.

Pronajímání tělocvičny má na starost :  Marie Sobková tel: 730 176 849

Pronájem za 1 hodinu tělocvičny je 200,- Kč.

Nájemce uzavírá s pronajímatelem smlouvu, zde uvádím některá ujednání smlouvy:

 1. Příchod a odchod jsou zodpovědné osoby složek povinny nahlásit správci tělocvičny.
 2. Za bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných v tělocvičně a okolí odpovídá nájemce.
 3. Pro příchod a odchod do objektu školy je vyhrazen pouze boční vchod do tělocvičny.
 4. Jiné prostory školy než tělocvičnu, šatnu, sprchy a WC nelze užívat.
 5. Vedení školy trvá na tom, aby všichni cvičenci byli přezuti. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve sportovní obuvi.
 6. Chodba tělocvičny není místem k parkování kol.
 7. Po skončení cvičení je vedoucí zodpovědný za řádné ukotvení branek, zabezpečení oken všech používaných prostor před vloupáním (šatny, chodba, sprchy)
 8. Po použití sprchy je nutno zkontrolovat uzavření všech vodovodních kohoutků.
 9. Každou škodu způsobenou během cvičení, je třeba projednat se správcem, dohodnout se na způsobu nápravy.
 10. Během školního roku si vedení školy vyhrazuje právo na odvolání cvičení z provozních důvodů.
 11. V prostorách tělocvičny a přilehlých místnostech je zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit a používat jiné návykové látky.
 12. Cesta k tělocvičně vede přes pozemek Mateřské školy Markvartovice. Je zakázáno vstupovat na pozemek školky kromě cesty vedoucí ke vchodu do tělocvičny, používat nářadí, které slouží pouze dětem MŠ, kouřit zde, či požívat jakékoli omamné látky
 13. Pronájem se vztahuje na používání prostor tělocvičny, za vyčerpanou elektrickou energii, teplo, teplou a studenou vodu.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.