Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Základní škola Markvartovice, okres Opava,

příspěvková organizace

                                                      IČO: 70989273        Šilheřovická 492, 74714 Markvartovice       Tel: 595052503,148

Zdravím rodiče budoucích prvňáčků.

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se koná zápis do 1. třídy

                                   

7. dubna 2020 od 8.00 do 17.00 hodin

Bez přítomnosti dítěte

Zápis proběhne pouze formálně, zákonní zástupci přinesou do školy Žádost k zápisu do 1. třídy, vyplněný zápisový lístek, popř. Žádost o odklad školní docházky doloženou potřebnými doporučeními a předají je u vchodu do budovy pedagogickému pracovníkovi, který jim předá k podpisu Rozhodnutí o přijetí ke školní docházce a potvrzení o převzetí tohoto rozhodnutí. Na druhou stranu Dotazníku k zápisu dejte, prosím, svému dítěti za úkol namalovat postavu maminky, tatínka, popř. celé rodiny.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

Prosím o zpětnou vazbu, kdybyste mohli v tento den k zápisu přijít, zda v dopoledních či odpoledních hodinách a já Vám potom pošlu přesný čas, kdy Vás budeme očekávat, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí . Dodržujte, prosím, nařízení vlády o ochraně zdraví svého i svého okolí a chraňte si svá ústa a nos roškou, šátkem nebo šálou.


Děkuji a přeji pěkný den
Mgr. Šárka Kubišová, řed.

Potřebné dokumenty:

https://www.dropbox.com/l/scl/AACW4JPiA7EmXdaR6i8AxgmqEEbukBWkPeE

https://www.dropbox.com/l/scl/AABzKAaA0BU4tmr5TKRUnODhkt5X55RMAZw

https://www.dropbox.com/l/scl/AADBBQKkcjGzZaXoah4vwDzk6LtupuViivs

https://www.dropbox.com/l/scl/AACLxTXY9ZcQrmrU88pds8ZwNny4LKAj7aY

https://www.dropbox.com/l/scl/AAAI3cC-rIQDWdEk21pbtMcGTIbqg2bYVcc

https://www.dropbox.com/l/scl/AACafDHZ4PzhCpBDCiO3bHl3gCR8cSUkx8c

Po otevření odkazu se Vám zobrazí stránka Dropbox. Zadejte prosím dole rámeček OR CONTINUE TO WEBSITE a otevře se Vám dokument.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.