Provoz tělocvičny bude pro veřejnost zahájen ve středu 1. listopadu 2017.
Zájemci o pronájem tělocvičny se mohou hlásit u paní Klimešové /tel. 605 909 880/