Základní škola pronajímá prostory tělocvičny pro veřejnost

-          ve všední dny od 16.00 hod, o víkendu po celý den.

Pronajímání tělocvičny má na starost pan Vojtěch Klimeš a paní Lýdie Klimešová, ulice K Lesu 336, Markvartovice, tel. 605 909 880.

Pronájem za 1 hodinu tělocvičny je 200,- Kč.

Nájemce uzavírá s pronajímatelem smlouvu, zde uvádím některá ujednání smlouvy:

1.      Příchod a odchod jsou zodpovědné osoby složek povinny nahlásit správci tělocvičny.

2.      Za bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných v tělocvičně a okolí odpovídá nájemce.

3.      Pro příchod a odchod do objektu školy je vyhrazen pouze boční vchod do tělocvičny.

4.      Jiné prostory školy než tělocvičnu, šatnu, sprchy a WC nelze užívat.

5.      Vedení školy trvá na tom, aby všichni cvičenci byli přezuti. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve sportovní obuvi.

6.      Chodba tělocvičny není místem k parkování kol.

7.      Po skončení cvičení je vedoucí zodpovědný za řádné ukotvení branek, zabezpečení oken všech používaných prostor před vloupáním (šatny, chodba, sprchy)

8.      Po použití sprchy je nutno zkontrolovat uzavření všech vodovodních kohoutků.

9.      Každou škodu způsobenou během cvičení, je třeba projednat se správcem, dohodnout se na způsobu nápravy.

10.  Během školního roku si vedení školy vyhrazuje právo na odvolání cvičení z provozních důvodů.

11.  V prostorách tělocvičny a přilehlých místnostech je zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit a používat jiné návykové látky.

12.  Cesta k tělocvičně vede přes pozemek Mateřské školy Markvartovice. Je zakázáno vstupovat na pozemek školky kromě cesty vedoucí ke vchodu do tělocvičny, používat nářadí, které slouží pouze dětem MŠ, kouřit zde, či požívat jakékoli omamné látky

13.  Pronájem se vztahuje na používání prostor tělocvičny, za vyčerpanou elektrickou energii, teplo, teplou a studenou vodu.

 

Rozpis hodin v tělocvičně (domlouvat přes paní Klimešovou)

 

Pondělí           18.00  – 19.00                        obec Markvartovice – cvičení žen      celoročně

                        19.00 – 20.00                         p. Alena Ostárková                            celoročně

 

Úterý               16.45 – 17.45            p. Miriam Mičková

                        18..00 – 19.30            p. Arnošt Plaček

                        19.30 – 21.00             p. Libor Paleček                                 celoročně

 

Středa             16.00 – 17.00             p. Skopalíková – kroužek škola

17.00 – 18.30             p. Daniel Kubina                               celoročně

                        18.30 – 20.00             p. Stoklasa Milan – Pepíkovi syncy

 

Čtvrtek            17.30 – 19.00             TJ Sokol Markvartovice

                        19.00 – 20.30             ing. Alan Jančík

 

Pátek               15.30 – 16.30             p. Malý Oldřich

                        16.30 – 17.30             Hasiči

                        18.00-19.30                p. Stoklasa

 

Sobota            

 

Neděle             10.00 – 11.30             p. Arnošt Plaček

                        Odpoledne vyhrazeno pro úklid tělocvičny