Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy Základní školy Markvartovice, okr. Opava,

příspěvková organizace (dále jen ZŠ)

                                            se koná v tomto školním roce                                          

4. dubna 2019 od 8.00 do 17.00 hodin

v prostorách 1. třídy ZŠ.

Pro koho?

 

Rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání a v případě, že budou žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, tak také vyplněnou žádost o odklad spolu s potvrzením dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo klinického psychologa.

V Mateřské škole Markvartovice bude vyvěšen časový harmonogram, kde se můžete napsat, abyste nemuseli dlouho čekat (platí i pro rodiče, kteří děti v mateřské škole nemají).

            U zápisu budou přítomni:

ředitelka školy, která bude provádět administrativní úkony a

paní učitelka, která s vašimi dětmi povede motivační pohovor.

Celý zápis bude veden tak, aby se děti cítily v bezpečí a na školu se těšily.

 

 

 

 

Poznámka: Veškerou dokumentaci spojenou se zápisem do první třídy najdete v tužce Dokumenty.