ZŠ MARKVARTOVICE                               

zve srdečně budoucí prvňáčky a jejich rodiče

NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

který se koná dne 10. 4. 2018 od 8:00 – 17:00 hodin 

v naší základní škole          

INFORMACE K ZÁPISU:

Ø   K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a je nutno přinést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.

Ø   Tiskopisy k zápisu si rodiče stáhnou z webových stránek školy Zde, nebo si je vyzvednou v Mateřské škole. 

Jde tyto tiskopisy:

·         Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

·         Školní zralost (info pro rodiče)

 

Ø  V případě, že rodič bude žádat odklad povinné školní docházky, k zápisu se musí dostavit s Žádostí o odklad povinné školní docházky (na webu), která bude doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v den zápisu).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku                    

Ø   Pokud byl ve školním roce 2017/2018 dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není nutno znovu absolvovat zápis (ale samozřejmě může přijít znovu). 

    Je však třeba, aby zákonný zástupce informoval vedení základní školy osobně, nejpozději do 30. dubna 2018, zda dítě nastoupí 3. září 2018 do ZŠ Markvartovice.

Ø   V mateřské škole bude vyvěšen časový harmonogram, kde si můžete zvolit čas zápisu, který Vám nejlépe vyhovuje (platí i pro rodiče, kteří dítě v MŠ nemají).

         U zápisu budou přítomní: ředitelka školy, která bude provádět administrativní úkony a vyučující, kteří povedou s Vaším dítětem motivační pohovor.

 

Celý zápis bude veden v duchu přátelství, aby se děti cítily v bezpečí a na školu se těšily.

 

Těší se na Vás učitelé a další pracovníci školyJ