Zaměstnanci školy :

Výchovně vzdělávací práci zajišťují na naší škole kvalifikováni učitelé v tomto složení:

 

Mgr. Šárka Kubišová                             ředitelka školy          zs_markvartovice@seznam.cz

Mgr. Jana Bošňáková               zástupce ŘŠ,učitelka               jana.bosnakova@zsmarkvartovice.eu

PaedDr. Jarmila Bialasová     dyslektický asistent, učitelka     jarmila.bialasova@zs-markvartovice.eu

Mgr. Anežka Robenková        výchovný poradce, učitelka        anezka.robenkova@zs-markvartovice.eu

           (zástup za MD)

Mgr. Bohdana Vjačková                  učitelka                             bohdana.vjackova@zs-markvartovice.eu

        Šárka Holušová                     vychovatelka ŠD                 sarka.holusova@zs-markvartovice.eu

Bc. Adriana Kačmařová                  vychovatelka ŠD                 adriana.kacmarova@zs-markvartovice.eu

 

O čistotu prostředí, ve kterém se naši žáci pohybují, a o výdej stravy se starají tyto pracovnice:


Daniela Kačmařová        školnice + výdej stravy              daniela.kacmarova@zs-markvartovice.eu              

Dana Kuchařová             uklízečka + výdej stravy

Alena Kučerová             uklízečka + výdej stravy