Zaměstnanci školy :

 

Výchovně vzdělávací práci zajišťují na naší škole kvalifikováni učitelé v tomto složení:

Mgr. Šárka Kubišová            ředitelka školy                              

Mgr. Jana Bošňáková            zástupce ředitele školy, učitelka                               

PaedDr. Jarmila Bialasová     dyslektický asistent, učitelka                     

Mgr. Michaela Strakošová     výchovný poradce, učitelka                    

Mgr. Bohdana Vjačková         učitelka                               

        Šárka Holušová            vychovatelka školní družiny

Bc. Adriana Kačmařová         druhé oddělení školní družiny a ranní školní družina

 

 

O čistotu prostředí, ve kterém se naši žáci pohybují a o výdej stravy se starají tyto pracovnice:

Daniela Kačmařová       školnice + výdej stravy                 

Dana Kuchařová            uklízečka + výdej stravy              

Alena Kučerová             uklízečka + výdej stravy