Zaměstnanci školy:

Výchovně vzdělávací práci zajišťují na naší škole kvalifikováni učitelé v tomto složení:

 

Mgr. Šárka Kubišová                    ředitelka školy                          zs_markvartovice@seznam.cz

Mgr. Bohdana Vjačková               zástupce ŘŠ, učitelka                  bohdana.vjackova @zs-markvartovice.eu

PaedDr. Jarmila Bialasová     výchovný poradce, učitelka                jarmila.bialasova@zs-markvartovice.eu

Mgr. Hana Čížková                         učitelka                                  hana.cizkova@zs-markvartovice.eu

Mgr. Jitka Závadová                      učitelka                                  jitka.zavadova@zs-markvartovice.eu

Ing. Zdeňka Kupková                     učitelka                                   zdenka.kupkova@zs-markvartovice.eu

        Šárka Holušová                     vychovatelka ŠD                       sarka.holusova@zs-markvartovice.eu

Bc. Adriana Kačmařová                 vychovatelka ŠD                        adriana.kacmarova@zs-markvartovice.eu

Mgr. Anežka Robenková           školní asistent ve 3. třídě

        Andrea Czichonová           pedagogický asistent v 1. třídě

 

O čistotu prostředí, ve kterém se naši žáci pohybují, a o výdej stravy se starají tyto pracovnice:


Daniela Kačmařová        školnice + výdej stravy                        daniela.kacmarova@zs-markvartovice.eu              

Dana Kuchařová             uklízečka + výdej stravy

Alena Kučerová             uklízečka + výdej stravy