OMLUVENKA

Omlouvám svoji dceru/svého syna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z vyučování dne . . . . . . . . . . . . . (odejde z vyučování v . . . . . . . . . . . . . . hod.)

z důvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dítě si vyzvednu osobně ve škole.

Po dobu nepřítomnosti ve vyučování přebírám za dítě veškerou zodpovědnost.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Markvartovice, okres Opava, příspěvková organizace

Žádost

o uvolnění žáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

třída. . . . ., z výuky na dobu od . . . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . .

z důvodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V této době přebíráme za syna/dceru plnou zodpovědnost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis rodičů