Omluvenka - vzor

Žádost o zápis k povinné šk. docházce

Desatero pro rodiče prvňáka

Dotazník k zápisu

Jak pomoci dětem

Přihláška do ŠD

Směrnice k přijetí dítěte do 1. třídy

Školní zralost

Žádost o odklad

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠJ-směrnice

Omluvenka na jeden den

Omluvenka na více než jeden den

Poskytování info.

Rozpočet 2018