P R O S I N E C   2 0 1 8

 

 

2. 12.               první adventní neděle                                                           

 

3. 12.               Adventní posezení s rodiči žáků 5. tř. v 17.00 hod               

 

4. 12.               Schůze SRPdŠ ohledně plesu v 17.00 hod                           

 

4. 12.               Adventní posezení s rodiči žáků 2. tř. v 16.30 hod               

 

10. 12.             Třetí blok RENARKONu                                                      

 

11. 12.             Adventní posezení s rodiči v  3. tř.v 16.30 hod                     

 

12. 12.             Adventní posezení s rodiči žáků  1. tř.v 16.00hod                

 

13. 12.             Adventní posezení s rodiči žáků  4. tř.v 16.00hod                

                       

21. 12.             Třídní posezení před Vánoci s koledami a dárečky            

 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019         Vánoční prázdniny žáků